O Wydziale

 

ASP, kategoria A +

 

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie uzyskał kategorię A+ i znalazł się w elitarnym gronie wiodących kierunków na uczelniach w Polsce. Oceniano osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał, efekty materialne oraz wskazane przez jednostkę najważniejsze efekty pracy naukowej. Warszawski WKIRDS jest wśród 4% “flagowych”, wiodących jednostek naukowych. Po raz pierwszy według nowych zasad uczeni ocenili potencjał jednostek naukowych i wskazali 37 najbardziej prestiżowych, które uzyskały kategorię “A+”. Porównywany był dorobek naukowy wszystkich uczelni. “To elita i wizytówka nauki polskiej w kraju i na świecie” – określiła 37 najlepszych jednostek z kategorii A+ minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

http://konserwacja.asp.waw.pl/?p=2728

 

Dziekan – prof. ASP dr hab. Marzenna Ciechańska
Prodziekan – adi. dr  hab. Krzysztof Chmielewski

 

Wydział kształci studentów w czterech specjalnościach:

– Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

– Konserwacja i Restauracja Książki, Grafiki i Skóry Zabytkowej

– Konserwacja i Restauracja Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury

– Konserwacja i Restauracja Tkanin Zabytkowych

 

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie sięga swą historią do lat powojennych. Zniszczenia i straty, które poniosła polska kultura w ostatniej wojnie, wytworzyły potrzebę wykształcenia kadry specjalistów, będącej w stanie w świadomy i profesjonalny sposób ratować polskie dziedzictwo.
W tym celu w 1947 roku utworzono na warszawskiej ASP – Studium Konserwacji Zabytków Malarstwa, a nauczanie konserwacji i restauracji powierzono jednemu z najwybitniejszych polskich artystów konserwatorów – profesorowi Bohdanowi Marconiemu.
W 1972 roku w wyniku zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki powołany do życia zostaje samodzielny Wydział Konserwacji ASP w Warszawie a pierwszym dziekanem zostaje profesor Juliusz Bursze. Od 1975 roku Wydział ma swoją siedzibę w zabytkowym gmachu przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37.
Nawiązując do swej historii Wydział nadal skupia się na kształceniu młodych specjalistów w trudnej dziedzinie – konserwacji i restauracji dzieł sztuki, odwołując się do bogatej tradycji tego zawodu, jednocześnie nie zapominając o obszernej problematyce czasów obecnych. Ponadto realizujemy inne działania związane z ochroną dziedzictwa. Są to między innymi prace badawcze, realizacje konserwatorskie, publikacje, wystawy oraz konferencje naukowe. Wydział jest również członkiem ENCORE, europejskiej organizacji zrzeszającej placówki kształcące konserwatorów i restauratorów dziedzictwa kulturowego na poziomie studiów wyższych oraz bierze udział w programie Socrates-Erasmus.

 

 

 

Aktualności

Metal Soaps in Art conference!!!

Metal Soaps in Art conference!!!

Bardzo ciekawa konferencja, warto wziąć udział. https://www.rijksmuseum.nl/nl/nu-in-het-museum/symposia/metal-soaps-in-art

 

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Uwaga Uwaga! W imieniu Międzykatedralnej Pracowni Ochrony i Konserwacji Sztuki Współczesnej i Nowoczesnej „NOVUM” zapraszamy na dwa ciekawe wydarzenia! Pierwsze...

 
The Ulrich Schiessl PhD Colloquium

The Ulrich Schiessl PhD Colloquium

24-25 listopada 2014 odbyło się sympozjum zorganizowane przez ENCoRE i Akademię Sztuk Pięknych w Dreźnie (Hochschule für Bildende Künste Dresden). Wśród...